e-learnmedia CAFÉ 2019

e-learnmedia CAFÉ 2019

3. október 2019, Lindner**** Hotel Gallery Central, Bratislava


Ľudia sú kľúčovým prvkom našich firiem. Aby boli úspešné, musia mať zamestnanci k dispozícii kvalitné a efektívne vzdelávanie a možnosti rozvoja. Také, kde je učiaci sa v centre vzdelávacieho procesu, kde je relevantný vzdelávací obsah doručený v správnom čase a najlepším dostupným spôsobom. Vzdelávanie, kde je zážitok z učenia uľahčený a umocnený aj vďaka dostupným digitálnym technológiám.

UŽ TERAZ SA MÔŽETE TEŠIŤ NA • Inšpiratívnych spíkrov
 • Prípadové štúdie úspešného využitia digitálnych technológií vo vzdelávaní
 • Tipy, ako okamžite transformovať vaše nápady a predstavy ohľadom digitálneho vzdelávania do každodennej reality vášho biznisu
 • Praktické ukážky moderných technológií, ktoré dokážu posunúť vzdelávanie a rozvoj vašich zamestnancov na vyššiu úroveň
 • Networking a výmenu skúseností
 • Priateľskú a pohodovú atmosféru

VIDEO SPOMIENKY

Zaspomínajte si na naše konferencie z minulých ročníkov.

e-learnmedia CAFÉ Business Stage 2018

Spoločná konferencia e-learnmedia CAFÉ & HRcomm 2017

KONFERENCIA JE URČENÁ • Riaditeľom ľudských zdrojov
 • Manažérom vzdelávania a HR
 • Špecialistom pre digitálne technológie vo vzdelávaní a rozvoji
 • Špecialistom vzdelávania a rozvoja
 • Exekutívcom
 • Tímlídrom

Predstavia sa Vám títo spíkri

Spájame sieť profesionálov, ktorí si dokážu navzájom poradiť, inšpirovať jeden druhého a v príjemnej atmosfére nadviazať nové kontakty či priateľstvá.

program konferencie

Vychutnajte si deň plný inšpiratívnych tém, zaujímavých technológií, networkingu a dobrej nálady!

8:30 | Registrácia & ranná káva

9:00 | Privítanie

9:20 | Are Your L&D Efforts Driving Business Performance?

Mike Byrne, Global Channel Director, Netex

If your answer to the above question is no, then fear not, you are not alone! Business Impact and ROI are the most demanded requirements from L&D by CEOs, yet only 8% see any Business Impact and just 4% see ROI from L&D programs. Shocked? You should be! Yes, on the surface these statistics are pretty alarming but let’s face it, L&D hasn’t always had a seat at the table when it comes to business transformation. At Netex we have made it our life’s work over the last 20 years to strategically align our solutions, products and services to address these key issues. This session will provide actionable takeaways to implement learning strategies that impact business performance with the tools you currently have and what to look for when implementing new programs and technology in the future.

9:50 | Úspech začína prácou na sebe

Viliam Hakala, Vedúci tímu Vzdelávanie a rozvoj ROS, VÚB banka

Classroom, e-learning, webinár, blended-learning, micro-learning, self-paced learning, virtual learning. Čo je efektívne? Čo používať? A nie je toho trochu veľa? Zatiaľ sme nenašli odpoveď na tieto otázky, je však pravda, že ešte sme ich vlastne ani nehľadali. Každý deň si kladieme v tíme množstvo ďalších otázok. Niekedy veľmi praktických a niekedy veľmi filozofických. A práve o tento jednoduchý každodenný pohľad na vzdelávanie sa chcem s vami podeliť - ako časovo a organizačne zladiť požiadavky na legislatívne vzdelávanie s rozvojom kompetencií, alebo množstvo nových informácií s rozvojom zručností. A to všetko v prostredí, kde nároky digitálnej doby predbiehajú možnosti a kapacity.

10:20 | Prestávka na kávu alebo čaj & networking

10:50 | Overcoming Cultural Resistance in the Learning Process

Vim Gottschalk, Head of Channel Success, Speexx

How do you navigate four generations in today’s workplace? We will be looking at L&D strategies for getting the best out of the multigenerational workforce by diving into hard facts and data insights to come up with ideas on how to engage the modern workforce.

11:20 | Budúcnosť - sme pripravení?

Peter Kara, Špecialista, Odbor vzdelávania a rozvoja, Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Proces digitalizácie neobchádza ani Allianz - Slovenskú poisťovňu. Prípravy na tento proces sa už začali. V príspevku sa budeme venovať digitalizácii vzdelávania formou vhodne nastavených prostriedkov. Ich cieľom je zjednodušenie procesu adaptácie a preškoľovanie jednotlivých pozícií. Poisťovňa je špecifická najmä v rôznorodosti zamestnancov a hľadaním vhodných prostriedkov pre rôzne vekové kategórie, tak aby bola dosiahnutá vyrovnaná produkcia medzi týmito vekovými kategóriami. Musíme byť pripravení zvládať najmä výzvy vzdelávania a digitalizácie, spojené so staršou generáciou obchodníkov.

11:50 | Prestávka na pohodový obed & networking

13:20 | Fenomén Smart Casual

Daniel Šmíd, Lektor etikety, mentor a autor

Jsou jednoduché způsoby, jak se obléct, a také velmi obtížné. Mezi ty nejobtížnější patří často používaný Smart Casual. Kde se vzal? Kdo jej nosí správně? Jak jej vhodně kombinovat a co opravdu Smart Casual není? Vydejte se se mnou na cestu do „džungle“ dress code. Prosekám vám cestu...

13:50 | Budovanie digitálnych zručností mladej generácie

Alena Kanabová, Technology Delivery Lead Senior Manager & Corporate Citizenship Lead for Slovakia, Accenture

Technológie sa vyvíjajú nevídaným tempom a stávajú sa súčasťou nášho pracovného aj osobného života. Digitálna doba so sebou prináša veľa príležitostí, ale aj výziev a nikde to nie je evidentnejšie ako na trhu práce. Schopnosť ovládať a spoluvytvárať technológie sa stáva jednou z kľúčových zručností potrebných pre budúce pracovné uplatnenie sa našich detí a práve toto je oblasť, kde náš vzdelávací systém výrazne zaostáva. Alena Kanabová z Accenture na Slovensku predstaví projekt, v rámci ktorého v spolupráci s ďalšími firmami a neziskovými organizáciami už viac ako 3 roky ukazujú učiteľom, ako učiť informatiku inovatívne a dať výučbe tohto predmetu relevantný obsah. Cieľom projektu je umožniť mladej generácii získať solídne základy pre ďalšie rozvíjanie technologických zručností.

14:20 | Reinforcing (Corporate) Culture through E-Learning

Mathias Dockner, Head of Group of Human Resources, Henley & Partners

Corporate Culture has become the trend topic for organizations in the 21st century – centering around purpose, employee engagement and continuous personal and professional development. E-Learning provides the corner stone of any global organization attempting to meet the ever growing demands of their work force – but where to start and what to focus on? And how to embed it in the overall Corporate Culture?

14:50 | Prestávka na kávu alebo čaj & networking

15:20 | Implementácia Totara Learn - aj zmena môže byť pozitívna

Lucia Voberová, Špecialista pre e-learning a rozvoj, Poštová banka a. s.

V Poštovej banke sme sa rozhodli pre zmenu LMS. Chceli sme pre zamestnanca jednoduchý, moderný, atraktívny a zároveň komplexný systém na správu vzdelávania. Veľmi dôležitá pre nás bola možnosť prispôsobenia vzhľadu, aby bolo prostredie čo najprehľadnejšie. Potrebovali sme zjednodušiť a zautomatizovať celý proces vybavovania individuálnych žiadostí a túto funkcionalitu nám Totara Learn umožňuje. Podelím sa s vami o informácie o nástrahách, ktoré vás môžu pri implementácii stretnúť, a ako sa ich vyvarovať. Nám sa to podarilo a teraz si štúdium v Totara Learn užívame.

15:50 | Watson v oblasti ľudských zdrojov a rozvoja zamestnancov

Matúš Dzurilla, Data Scientist/Cognitive Consultant, IBM Czech Republic

Reč bude konkrétne o službe Watson Assistant, pomocou ktorej uchádzači o zamestnanie komunikujú s digitálnym asistentom, ktorý nahrádza papierový formulár. Asistent sa uchádzačov pýta na osobné údaje, vzdelanie, kvalifikácie a ďalšie potrebné dotazy spojené s pozíciou, o ktorú sa kandidát uchádza. Predstavíme tiež riešenie na rozvoj uchádzačov v Registri nezamestnaných, ktoré vyhľadáva nové talenty pre firmy a ponúka im následný kariérny rozvoj. Nakoniec spomenieme platformu Find The Expert, ktorú používame v IBM na interné vyhľadávanie talentov a ich priraďovanie k projektom podľa relevantných znalostí a skúseností.

16:20 | Záver

16:40 | Networking & drink

Na prevzatie

Pre prevzatie dokumentov zadajte, prosím, heslo a potvrďte.

Tešíme sa na vás v mieste konania

3. október 2019
Lindner**** Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava

Frequently Asked Questions

Časté otázky a odpovede súvisiace s konferenciou.
e-learnmedia CAFÉ je priestor, ktorý už deviaty rok tvoríme a pripravujeme pre našich klientov, partnerov a všetkých záujemcov o digitálne vzdelávanie. Našou snahou je prinášať vám a zdieľať s vami najnovšie poznatky a skúsenosti z oblasti digitálneho vzdelávania. (CAFÉ je akronym pre Client Advisory Forum Event)
Konferencia je určená riaditeľom vzdelávania, riaditeľom obchodu a marketingu, manažérom vzdelávania a ľudských zdrojov, špecialistom pre vzdelávanie a rozvoj, exekutívcom, tímlídrom a všetkým, ktorým je blízka problematika digitálneho vzdelávania, riadenia výkonnosti a rozvoja talentu v organizácii.
 1. Základný poplatok: 1 účastník / 149 € bez DPH
 2. Členovia združenia HRcomm majú zľavu 10% z účastníckeho poplatku

Účastnícky poplatok zahŕňa: 2x coffee break + obed + organizačné náklady na konferenciu.

Spôsob úhrady: bankovým prevodom po potvrdení prijatia záväznej prihlášky a zaslaní zálohovej faktúry. Po konferencii Vám bude zaslaná vyúčtovacia faktúra.

Uzávierka prihlášok: 1. októbra do 17:00 hod.

Storno poplatky:

 • V prípade zrušenia účasti 22 a viac dní pred začiatkom konferencie, je storno poplatok 0 €
 • V prípade zrušenia účasti 7 – 21 dní pred jej začiatkom, je storno poplatok 50 % z ceny konferencie
 • V prípade zrušenia účasti 6 – 0 dní pred jej začiatkom, je storno poplatok 100% z ceny konferencie
V prípade, že sa na konferencii nebudete môcť zúčastniť, môže vaše miesto zaujať náhradník.

Na konferenciu sa môžete zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára. Po vyplnení údajov Vám bude zaslané potvrdenie o prijatí záväznej registrácie. Následne vám bude vystavená a zaslaná zálohová faktúra na úhradu. Po uhradení účastníckeho poplatku a absolvovaní konferencie vám bude zaslaná vyúčtovacia faktúra.
Bude :) Na záver dňa sme pripravili pre účastníkov konferencie priestor pre neformálny networking spojený s občerstvením. Okrem toho bude možné počas podujatia na networking využiť aj prestávky.
Jednotlivé vystúpenia budú prebiehať v slovenskom, českom alebo v anglickom jazyku.
Smart casual.
Hlavným organizátorom konferencie e-learnmedia CAFÉ 2019 je spoločnosť e-learnmedia, s. r. o.

e-learnmedia, s. r. o.
Sídlo: Mlynské Nivy 1711/71, 821 05 Bratislava
Office a korešpondenčná adresa: Prievozská 14, 821 09 Bratislava
tel.: +421 2 32 60 40 11
e-mail: info@e-learnmedia.sk

e-learnmedia CAFÉ 2019 sa uskutoční v hoteli Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava.

Parkovanie je možné v podzemných garážach hotela do 4 hodín bezplatne. Po uplynutí limitu 4 hodín hotel účtuje poplatok 2 €/auto/hodina.

Ideálne nechať auto doma! Neoľutujete ;)

e-learnmedia CAFÉ 2019 sa uskutoční v hoteli Lindner Hotel Gallery Central, Metodova 4, Bratislava.

Ak pôjdete autom, parkovanie je možné v podzemných garážach hotela do 4 hodín bezplatne. Po uplynutí limitu 4 hodín hotel účtuje poplatok 2 €/auto/hodina. Ideálne nechať auto doma! Neoľutujete ;)

Taktiež môžete využiť autobusovú, električkovú, alebo trolejbusovú dopravu. V blízkosti hotela je zastávka MHD „Trnavské mýto“.

Konferenciu podporili naši partneri

Organizátor

Biznis partneri

Partneri

Mediálni partneri

Máte záujem o partnerstvo? Kontaktujte nás na .

Ďakujeme!